בדיקת קרן פנסיה ותיקה

קרנות פנסיה ותיקות נחלקות לשתיים:

  1. קרנות מאוזנות
  2. קרנות גרעוניות

קרנות פנסיה מאוזנות הן קרנות הפנסיה אשר במהלך השנים סיימו את שנת הכספים שלהם במצב מאוזן או ברווח ולכן יכולות לשלם את כספי הפנסיה למבוטחים שלהם ללא בעיה.

קרנות גרעוניות לעומת זאת, הינן קרנות פנסיה אשר סיימו את שנת הכספים בגירעון ולכן נוצרה סכנה שלא יוכלו לעמוד בתשלומי הפנסיה למבוטחיהם. אי לכך, הקרנות הללו הועברו לניהול המדינה על מנת למנוע משבר כלכלי וחברתי.

קרנות הפנסיה הוותיקות בניהול המדינה הן: מבטחים, קרן ביטוח פועלי בנין, הדסה, אגד, מקפת, קג”מ, פועלים חקלאים, נתיב.

מי יכול להצטרף לקרן פנסיה ותיקה?

החל משנת 1995 לא ניתן להצטרף יותר לקרנות פנסיה ותיקות אלא אם המבוטח נמצא בקרן פנסיה תקציבית. על מנת לעבור, נדרש/ת בדיקה מקיפה ועמידה במספר תנאים:

  • קרן הפנסיה של המבוטח החלה לפני 1995.
  • הפקדות רצופות לקרן ללא הפסקות לתקופה העולה על שנתיים.
  • המבוטח טרם הגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבה מהמעביד מכל סיבה שהיא.

תקנות קרנות הפנסיה מלוות במלל רב אותם יש צורך "לתרגם" להכנסה חודשית במונחי ברוטו/נטו.

שאלות רבות עולות ע"י החברים בקרנות:

הגעתי כבר ל-35 שנות צבירה פנסיוניים האם כדאי לי להפסיק ולעבור לקרן אחרת?

האם במצב כנ"ל הפנסיה שלי תשתפר? האם השארים שלי ייפגעו? האם אני אפגע במקרה נכות?

האם להתחיל ולקבל פנסיה כבר בהגיעי לגיל 60? מה שקוראים היום פנסיה מדומה?

מה תהיינה הכנסותיי נטו אם אני ממשיך לעבוד ומקבל פנסיה במקביל?

האם זה ישפיע על הכנסותיי מביטוח לאומי?

למידע נוסף: אתר עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות

מעוניינים בייעוץ ופרטים נוספים?