פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

בעלי שליטה מודאגים לרוב משלב הפרישה מהחברה עקב אי הוודאות לגבי הפנסיה שיוכלו לקבל. הכרות עם הזכויות שלכם תאפשר לכם לנצל עד המקסימום את הטבות המס וההוצאות מוכרות בחברה ולייצר לעצמכם ולבעלי משפחה העובדים בעסק פנסיה תקציבית מכובדת בגיל הפרישה.

כיצד ניתן לעשות זאת?

בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה אשר נותן אפשרות לכל בעל שליטה להפקיד לתגמולים עובד ומעסיק וכן להפקיד לפיצויים עד תקרה שנתית קיים סעיף נוסף המאפשר לבעלי שליטה ובני משפחתם העובדים בעסק לקבל שכר שיוגדר כפנסיה לאחר פרישתם מהעסק עפ"י מנגנון קבוע אשר הוגדר במס הכנסה מראש.

השכר הנ"ל נחשב כהוצאה מוכרת בעסק ומחויב במס פנסיונר ולא במס רגיל על שכר בעסק. משמע, בעל השליטה ייהנה מפנסיה בתשלום מס מופחת. במקביל, ניתן לממש את הכספים כמענק פיצויים או לשלב בין השניים.

חשוב לציין כי ניתן לממש את הזכות הנ"ל בין אם בעל השליטה עדיין עובד ובין אם פרש כבר.

בכל מקרה, חשוב לבחון באופן מקצועי את תיק החיסכון הפנסיוני אל מול המטרות והמרכיבים הכלכליים של בעל השליטה ומשפחתו ולבנות את התיק הפנסיוני בצורה מיטבית.

מעוניינים בייעוץ ופרטים נוספים?